Biomassa, Indústria i Energia. Alternatives pels nous reptes de futur.
Descripció: L'ús de la biomassa forestal i agrícola com a font d'¿energia renovable, en l'àmbit de la gestió energètica i la planificació territorial constitueix una opció a considerar en la planificació i execució d'actuacions per la mitigació i adaptació al canvi climàtic.Públic objectiu:

La jornada està orientada als professionals del sector industrial que treballen en planificació energètica, millora de processos, innovació, projectes,
sostenibilitat i medi ambient, principalment.

La intenció és que els assistents valorin l'opció d'utilitzar la biomassa com a font d'energia renovable i puguin conèixer els beneficis ambientals, socials i econòmics que implica el seu ús, tant directes com indirectes. Es vol donar a conèixer a enginyers i gerents de la utilització de les bioenergies en la planificació estratègica de les companyies industrials, sobretot en els casos d'alta demanda tèrmica.

Més informació

Cal fer inscripció prèvia

Dates: 27/06/2019
Horari: Horari: 9:00 - 14:00
Lloc: Lloc: Sala Santiago Costa. Edifici Diputació de Tarragona. Passeig St Antoni nº 100 de Tarragona
Mapa