La nostra demarcació

Tarragona

El Col.legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya representem els enginyers de l’àmbit industrial, defensem la professió i els seus interessos, la bona praxi de l’enginyeria i en regulem la seva pràctica. Fomentem el progrés de l’enginyeria i despleguem activitats de caràcter tècnic, científic i cultural.

És per aquest motiu que:

  1. Oferim Serveis genuïns que acompanyen a l’enginyer al llarg de la seva trajectòria professional
  2. Construïm Xarxes de relacions professionals de qualitat
  3. Generem reflexió i debat compartint coneixement des d’una Veu comuna
  4. Influïm en positiu en la societat des dels valors que aporta l’enginyeria
  5. Reforcem la Marca de prestigi de la professió projectant la imatge i identitat positiva dels enginyers i promovent el coneixement i la comprensió de l’enginyeria

La demarcació de Tarragona neix l'any 1951, quan es va estendre territorialment l'Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb seu a Barcelona, a tot el país.

El seus objectius són vetllar pels drets i els deures dels col·legiats, impedir l’intrusisme professional, promoure la formació permanent dels col·legiats, encarrilar les aspiracions de la professió i assessorar organismes de l’estat, autonòmics, provincials i locals.

A la demarcació de Tarragona hi ha al voltant de 600 col·legiats que exerceixen les seves competències professionals com a assalariats d’empresa o exercint la lliure professió.

Història

El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya creà la Demarcació de Tarragona l’any 1951.

El 17 de juny de 1986 la Demarcació de Tarragona va adquirir un edifici situat al núm. 6 del carrer de les Escrivanies Velles, conegut com a CASA DEL DEGÀ, per instal·lar-hi la seva seu social.

L’adquisició es fonamentà en els següents punts:

  • El creixent desenvolupament industrial de Tarragona.
  • La sensibilitat del col·lectiu d’enginyers industrials vers el patrimoni històric que ens envolta, i la profunda convicció que el creixement sostenible passa per la rehabilitació, millora i conservació d’aquest patrimoni.
  • Atès que els romans van ser un dels millors enginyers de la historia, vam voler que la nostra seu social es trobes dins de l’àmbit urbà tarraconense.

El 28 de maig de 1996 van començar les obres, que es van acabar l’any 1999.

A finals d’abril de l’any 2000, la CASA DEL DEGÀ passa a ser la NOVA SEU de la DEMARCACIÓ A TARRAGONA del COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS.

La CASA DEL DEGÀ (on vivía la màxima autoritat del Capítol Catedralici), era situada a la PART ALTA DE TARRAGONA, al costat de LA CATEDRAL, fou la seu de LES QUATRE BARRES durant el període 1899-1903, segons consta en el llibre El Centre Recreatiu Catalanista Les Quatre Barres de Tarragona, d’Antoni Quintana i Marí.

La rehabilitació de la Casa del Degà és un fet clau en la conservació del nostre patrimoni cultural i vol ser un exemple del que es pot fer i s’ha de fer pel patrimoni.

Vetllar pel nostre patrimoni és un deure de tots i un compromís amb les generacions futures, ja que tenim la responsabilitat de deixar-los una herència millor que la que ens hem trobat

El Col·legi ha editat un díptic amb la informació sobre la seva seu. Demani'l.

Òrgans de Govern

La Junta General és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat dels col•legiats adscrits a la demarcació. Es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any (febrer i octubre). La Junta Directiva és l’òrgan rector de la Demarcació.

Fernando Torres Estebanez

Sergi Ramon Escarré

Agustín Pujol Hugas

Magí Casellas

Santiago Alberto Ortiz de Pinedo

Silvia De La Flor López

Anna Gomis Prats

Luis Maestre Oliva

Josep Ramon Martínez Piñol

Maria Urgelles Cochs

Les altres demarcacions