Convocatòria Junta General Ordinària
Descripció: En nom de la Junta Directiva del Col·legi i de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya de la Demarcació de Tarragona, ens plau convidar-te a la Junta General Ordinària que se celebrarà el proper dia 25 de febrer a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 en segona.:

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura de l'acta de la junta anterior.
2. Lectura de la Memòria de les activitats de l'any 2020
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes de l'exercici anterior.
4. Distribució del pressupost ordinari 2021.
5. Precs i preguntes.
Dates: 25/02/2021
Horari: Dijous 25 de febrer a les 19.00h
Lloc: TEAMS