Rerforma del comerç d'emissions de CO2: Visió de les empreses afectades
Descripció: Dins dels objectius de la UE sobre sostenibilitat i neutralitat climàtica, recentment la UE ha anunciat una reforma sobre el Comerç d'Emissions de CO2 que retalla progressivament drets d'emissions, que per una banda suposarà increments de costos i per una altra banda vol profunditzar en les "Border Carbon Tax".

Aquests aspectes suposen un repte per les indústries afectades a nivell regulatori, de competitivitat, econòmic i tècnic.

Les comissions de Canvi Climàtic i Economia Circular, Indústria Química i Energia considerem que aquest tema és important i rellevant pel conjunt d'Indústries especialment en el sector químic, del ciment i de la generació d'energia elèctrica i molts altres.

És per això que s'ha organitzat aquest cicle de jornades per tractar els aspectes regulatoris, econòmics i de competitivitat, principals sectors afectats, posibles solucions tècniques i tecnologies.


3a sessió: Visió de les empreses afectades

- Petroquímica/ refinatge. DOW Chemical
- Ciment. Ciments Molins: Manuel Guillem
- Carbonat càlcic. Cales de Lierca : Joan Gómez Noguer
- Siderúrgia: CELSA
- Incineració/Valorització Energètica: Carles Salesa


Jornades del cicle:
- 3 d'octubre: Els drets d'emissió. Estat actual i futur
- 9 d'octubre: Implicacions de la modificació de la Directiva 2003/87/CE
- 17 d'octubre: Visió de les empreses afectades
- 25 d'octubre: Solucions tecnològiques. Captura, emmagatzematge i ús de CO2

Cicle organitzat conjuntament per les Comissions de Canvi Climàtic i Economia Circular, Energia i Indústria Química dels Enginyers Industrials de Catalunya, l'Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat i Fòrum Ambiental.

INSCRIPCIONS AQUÍ
Dates: 17/10/2023
Horari: A les 18h en format híbrid
Lloc: Demarcació de Tarragona, Ntra. Sra. del Claustre, s/n de Tarragona.