Curs Smart Grids, Smart Villages i Energies Renovables

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Tarragona)
Descripció: Els objectius del curs son donar una breu introducció teòrica dels principals conceptes i filosofies d'aquestes noves possibilitats que estan apareixen en el Sector Elèctric.
Comentar els principals projectes vigents
Facilitar les bases pel disseny d'aquestes noves xarxes en base a diferents exemples a plantejar i resoldre'ls de la manera més eficaç.

El curs tractarà dels conceptes teòrics i pràctics segons el programa:

BLOQUE I- FUNDAMENTOS DE LAS SMART GRIDS
Tema 1: Evolución del sistema eléctrico
Tema 2: Concepto de Smart Grid. Definiciones. Objetivos
Tema 3: Smart Grids: Agentes involucrados
Tema 4: Evolución: Fases hacia la red inteligente (Smart Grid)
Ejercicio: 1. Beneficios de las Smart Grids
Tema 5: Tecnologias en las Smart Grids
Ejercicio 2: Arquitectura de Comunicaciones de una Smart Grid

BLOQUE II- SMART GRIDS Y SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA
Tema 6: Sistemas electricos de potencia
Ejercicio 3: Instalación Programa InterPSS
Ejercicio 4: Flujos de Carga

BLOQUE III-ENERGIAS RENOVABLES. MICROGRIDS. VEHICULO ELECTRICO.
Tema 7: Energias Renovables. Microgrids. Vehiculo electrico
Ejercicio 5: Elementos de una Microgrid.

BLOQUE IV- SMART CITIES Y SMART VILLAGES
Tema 8: Smart Cities y Smart Villages
Ejercicio 6: Diseño de una Microgrid para un Smart Village

Ponent: Sr. Juan Antonio Tormo, enginyer industrial, professor Associat a  IQS Engineering School i director de Xastel Trade, S.L
Dates: Dijous 15 de 16:00 a 20:00 h.
Horari: Horari: De 16:00 a 20:00h.
Aula Formació, Seu de la Demarcació de Tarragona
Preu: Preu col·legiat: 80 eur.
Preu estudiant: 60 eur. 
Gerneral:        150 eur.
  Període inscripció tancat

Places limitades. Pot fer la reserva utilitzant la inscripció online o trucant per telèfon a la Demarcació/Delegació on es realitza l'acte/jornada.