Full inscripció - Curs d' Anglès 2019 - 2020

Data: 30/09/2019
Codi: TARTEC30092019
Preu: 130 eur. trimestrals per cada component del grup de tres alumnes.
Dades personals
Cognoms:
Nom: NIF:
Adreça: Codi Postal :
Població :
Mòbil: Informi el seu mòbil si vol que el puguem avisar en cas de cancel·lació, modificació d'horaris, etc.
@:
Titulació:
Com t'has assabentat d'aquest acte?
Dades professionals
Empresa:
NIF:
Adreça: Codi Postal:
Població:
Tel.: Fax:
@:
Forma de pagament:
Factura a títol:
Domiciliació bancària:
Núm. de compte (Amb IBAN):
Entitat:


Condicions:

El nombre de places és limitat.
Es reservaran les places fins 5 minuts després de començar l'acte.

Per a més informació:

Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Ntra. Senyora del Claustre, s/n 43003 Tarragona
Tel. 977 238 012