Conferència NOVETATS EN L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS A CATALUNYA

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Tarragona)
Descripció: Justificació de la conferència

L'impost sobre successions i donacions és un dels tributs que està cedit a las comunitats autònomes. A finals d'abril del 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la normativa que regula aquest impost.
Les modificacions aprovades afecten de forma rellevant als descendents que reben herències. En alguns casos la tributació s'arriba a multiplicar per 7 respecte a la normativa anterior. L'impacte més elevat és per a patrimonis superiors als 500.000 euros.
Davant d'aquesta nova realitat fiscal, la qual ha tingut un ressò limitat entre la ciutadania, és important fer divulgació, amb l'objectiu que cada persona valori si ha de prendre decisions per minimitzar l'impacte fiscal en els seus hereus. La planificació hereditària no és una matèria reservada als grans patrimonis. La pressió fiscal afecten també a la classe mitjana, per aquest motiu cal conèixer la fiscalitat actual en matèria successòria i les opcions de planificació més adients per a cada cas.

La conferència es farà a través de la plataforma Zoom, un cop inscrits i abans de la conferència us enviarem l'enllaç.

Més informació
Dates: Dijous 19 de novembre de 2020
Horari: A les 18,00 h
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.