Jornada:La Mútua dels Enginyers com alternativa i complement al RETA

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Tarragona)
Descripció: Justificació de la jornada

El Reial Decret Llei 13/2022, de 26 de juliol, estableix, a partir de 2023, un nou sistema de cotització pels treballadors autònoms en funció dels rendiments de les seves activitats econòmiques, de forma que la base de cotització resulta de la seva previsió de rendiments nets anuals, establint-se a aquest efecte diversos trams de rendiments. Aquesta nova regulació ha comportat, la introducció de canvis en el Sistema Alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat que ofereix La Mútua dels Enginyers als enginyers i enginyeres col·legiats.
Davant de l'entorn que vivim en el qual la previsió social de les persones cada cop pren més protagonisme, aquesta jornada té l'objectiu de divulgar l'alternativa que ofereix La Mútua dels Enginyers als professionals enginyers i enginyeres, al sistema tradicional de cobertures de la Seguretat Social, i alhora presentar La Mútua dels Enginyers com a complement de cobertures per aquells professionals adherits al RETA, o al Règim General.

Més informació
Dates: Dijous 9 de febrer de 2023
Horari: A les 18.00 h a la Seu de la Demarcació de Tarragona.
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.