Junta General Ordinària Febrer - Demarcació de Tarragona

Comissió: Actes / Jornades Lúdiques (Tarragona)
Descripció: En nom de la Junta Directiva del Col·legi i de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya de la Demarcació de Tarragona, ens plau convidar-te a la Junta General Ordinària que se celebrarà el proper dia 23 de febrer a les 7 de la tarda en única convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura de l'acta de la junta anterior.
2. Lectura de la Memòria de les activitats de l'any 2022
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes de l'exercici anterior.
4. Distribució del pressupost ordinari 2023.
5. Precs i preguntes.

La Junta es durà a terme mitjançant la plataforma Zoom
Dates: Dijous 23 de febrer de 2023
Horari: A les 19.00 h de la tarda única convocatòria
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.