En el context actual de canvi climàtic les projeccions, en particular al Mediterrani, preveuen una intensificació generalitzada del cicle hidrològic, que provocarà que les precipitacions, les inundacions i les sequeres guanyin intensitat.

Per una altra part, la demanda d'aigua de la població, i especialment de la indústria, es preveuen que creixerà de l'ordre d'un 55% al 2050 a nivell mundial. Al Mediterrani, al voltant del 20% de la població viu sota estrès hídric constant i a l'estiu, més del 50%. Al 2030 a Europa es preveu que l'estrès hídric i l'escassedat probablement afectaran al 50% dels recursos hídrics disponibles.

D'altra banda, la Indústria Química necessita quantitats importants d'aigua per al seu funcionament actual i també per a la seva transformació per assolir la neutralitat de les emissions de carboni, enfortir l'economia circular i disminuir la seva petjada hídrica.

Mes informació

Compartir