La mobilitat en totes les seves modalitats (privada, transport de mercaderies, aèria i marítima) s'està transformant per assolir la neutralitat d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

L'electrificació serà un element clau en aquesta transformació però no l'únic i durant molts anys i fins i tot més enllà del 2050 els ecocombustibles seran una solució imprescindible per garantir el subministrament a més d'un motor important de l'economia.

Això suposa un repte i una profunda transformació del sector de la refinació i distribució amb tecnologies conegudes i altres en desenvolupament per avançar i assegurar la neutralitat indicada.

En aquesta sessió, els representants dels principals sectors implicats exposaran la seva visió i podrem conèixer casos pràctics d'èxit ja en funcionament i les previsions futures.

ORGANITZA


Comissió Indústria Química
Demarcació de Tarragona


Carlos Martin
AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)
Andreu Puñet
AOP
Àngel Alejandre
Technip Energies Iberia

AQUÍ Tota la informació de la jornada.

Compartir