AJORNAT

 

 

Us volem informar que les eleccions a la meitat de la Junta de la Demarcació queden suspeses arran de la declaració d'estat d'alarma.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, ha establert la suspensió dels terminis administratius per a no perjudicar a la ciutadania confinada.

Això afecta directament al procés electoral endegat a la Demarcació de Tarragona i que queda en suspens fins que la situació es declari normalitzada.

La Junta Electoral adaptarà el calendari quan aquesta situació d’excepcionalitat finalitzi.

 

Els Estatuts del Col·legi Oficial de Enginyers Industrials de Catalunya, en el art. 60 diu:

 

“La Junta Directiva de la Demarcació ...... serà  constituïda pel President, el Secretari i els  vocals assenyalats en l’article 57.2.

La duració del mandat serà de quatre anys renovables cada dos per meitats.....”

 

L’actual renovació segons el criteri dels  presents Estatuts es portarà a terme aquest any 2020

 

D’acord amb els Estatuts cessen en la seva actuació :

 

President i 4 vocals

Més informació

Compartir