Cada any des de 2008 la Demarcació del Col·legi d’Enginyers Industrials de

Tarragona convoca entre els estudiants de segon de Batxillerat, els Premis per

Treballs de Recerca de Tecnologia. Volen ser un reconeixement als alumnes per

tal de premiar l’esforç i l’excel·lència en els Treballs de Recerca de Batxillerat i

Crèdits de Síntesi vinculats a l’àrea de tecnologia.

NOTA DE PREMSA

Compartir