Posicionament de l'empresa dins el col·lectiu d'enginyers

Programa mitjançant el qual les empreses poden presentar un producte o servei davant de tot el seu col·lectiu. Els productes o serveis presentats han d'estar relacionats amb l’àmbit de l’enginyeria o ser d’especial interès pels enginyers. Des del Col·legi/Associació es farà la comunicació a tot el col·lectiu i es donarà tot el suport logístic que calgui a l’acte.

Suport logístic

Recepció dels assistents i ponents, control, micròfon, identificacions, mitjans tècnics.

Comunicació

A tots els mitjans dels EIC, comissions, Empreses Adherides, empreses del directori.

Visibilitat

Fulls dels Enginyers, agenda web, butlletí electrònic setmanal, vídeostreaming.

Necessites més informació?

Contactar